דוגמה מודעת השתתפות בצער

ל(שם +שם משפחה)
איתך באבלך הכבד
במות (קירבה), שם המנוח ז"ל
המעסיק, החברים לעבודה, רשימת שמות