יום חול

הארץ ימי חול כולל מע"מ
כיצד נראים גדלי המודעות בעיתון?

נא לשלוח את טקסט המודעה ולבחור גודל ונשיב עיצוב של המודעה לאישור.
אנא ציינו באימייל באיזה תאריך תרצו שהמודעה תתפרסם!

בנוסף:
א. מודעת האבל תפורסם גם באתר האינטרנט המוביל למודעות אבל – אבלים.
ב. נשלח לכם תמונה של המודעה לפרסום בפייסבוק.
ג. אם תבקשו, נשלח לכם קובץ להדפסת מודעת אבל במדפסת הביתית.

אינטש 641.16 ש"ח
3 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 1.5 אינטש 3.8 ס"מ  – 1,923 ש"ח
4 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 2 אינטש 5.1 ס"מ – 2,565 ש"ח
5 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 2.5 אינטש 6.3 ס"מ – 3,206 ש"ח
6 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 3 אינטש 7.6 ס"מ – 3,847 ש"ח
6 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 2 אינטש 5.1 ס"מ – 3,847 ש"ח
7 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 3.5 אינטש 8.9 ס"מ – 4,488 ש"ח
7.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 2.5 אינטש 6.3 ס"מ – 4,809 ש"ח
8 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 4 אינטש 10.2 ס"מ – 5,129 ש"ח
9 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 3 אינטש 7.6 ס"מ – 5,770 ש"ח
10 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 5 אינטש 12.7 ס"מ – 6,412 ש"ח
10 אינטש: רוחב 12.8 ס"מ, גובה 2.5 אינטש 6.3 ס"מ – 6,412 ש"ח
10.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 3.5 אינטש 8.9 ס"מ – 6,732 ש"ח
12 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 4 אינטש 10.2 ס"מ – 7,694 ש"ח
12 אינטש: רוחב 12.8 ס"מ, גובה 3 אינטש 7.6 ס"מ – 7,694 ש"ח
13.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 4.5 אינטש 11.4 ס"מ – 8,656 ש"ח
14 אינטש: רוחב 12.8 ס"מ, גובה 3.5 אינטש 8.9 ס"מ – 8,976 ש"ח
15 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 5 אינטש 12.7 ס"מ – 9,617 ש"ח
16 אינטש: רוחב 12.8 ס"מ, גובה 4 אינטש 10.2 ס"מ – 10,259 ש"ח
18 אינטש: רוחב 12.8 ס"מ, גובה 4.5 אינטש 11.4 ס"מ – 11,541 ש"ח
18 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 6 אינטש 15.2 ס"מ – 11,541 ש"ח
20 אינטש: רוחב 12.8 ס"מ, גובה 5 אינטש 12.7 ס"מ – 12,823 ש"ח
20 אינטש: רוחב 16.2 ס"מ, גובה 4 אינטש 10.2 ס"מ – 12,823 ש"ח
25 אינטש: רוחב 16.2 ס"מ, גובה 5 אינטש 12.7 ס"מ – 16,029 ש"ח
27.5 אינטש: רוחב 16.2 ס"מ, גובה 5.5 אינטש 14.0 ס"מ – 17,632 ש"ח
40 אינטש: רוחב 16.2 ס"מ, גובה 8 אינטש 20.32 ס"מ – 25,646 ש"ח
80 אינטש: רוחב 16.2 ס"מ, גובה 16 אינטש  40.64 ס"מ – 51,293 ש"ח
160 אינטש: רוחב 26 ס"מ, גובה 20 אינטש 50.8 ס"מ – 102,586 ש"ח

מודעת אבל מתפרסמת יום אחד. מודעות האבל ממוקמות בעיתון בסוף עמודי החדשות. המיקום המדויק של מודעת אבל תלוי בשיקולי הדפוס ובגודל וכמות המודעות האחרות. בקשה למיקום ספציפי של מודעה תועבר לדפוס, אך אין באפשרותנו להתחייב למיקום ספציפי. אין לעשות שימוש בגרפיקה שתישלח ללקוח במידה והלקוח לא שלם בעבור פרסום מודעה.